Hlavní stránka
PDF Tisk Email

   

VÍTEJTE NA STRÁNCE

STŘEDNÍ ŠKOLY TECHNICKÉ, GASTRONONICKÉ

A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV, příspěvková organizace

 

Tato www stránka se neaktualizuje, přejděte na www.tgacv.cz

 

STŘEDISKO KADAŇ (DO 31. 12. 2013 SOŠS A SOU KADAŇ)

 

 

Rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje se od 1. 1. 2014 sloučila Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, příspěvková organizace s nástupnickou školou, kterou je Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace.

Další informace najdete zde.

 

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,
příspěvková organizace
Pražská 702
430 01 Chomutov
 
STŘEDISKO KADAŇ
 

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

 

solar4

Škola SOŠS a SOU Kadaň  vznikla 1. 1. 1998 sloučením Střední zemědělské a rodinné školy Kadaň, Středního odborného učiliště Kadaň, Domova mládeže Kadaň a Středního odborného učiliště Klášterec nad Ohří. Škola má nepřetržitou tradici v zemědělském vzdělávání od 7. 10. 1862 a tradici ve vzdělávání v učebních oborech od roku 1945.

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Adresa školy Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
Pražská 702
430 01 Chomutov
Adresa střediska 5. května 680
432 01 Kadaň
Právní forma příspěvková organizace
Typ školy střední škola
Zřizovatel Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 70 89 21 56
Telefon +420 474 333 112
Fax +420 474 333 115
E-mail, elektronická podatelna Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
61 34 26 88
DIČ CZ 61 34 26 88
IZO 107 850 206
REDIZO 600010350
Pracovník pověřený podáváním informací Marta Seifertová
Školní web http://www.amoskadan.cz
Správce webu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

 

Název školy

Správný a úplný název školy zní:

Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště,
Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace

 

 

 

VYMEZENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Hlavním účelem, pro který byla tato příspěvková organizace zřízena, je poskytování středního vzdělávání, které rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání, důležité pro osobní rozvoj jedince. Dalším účelem je poskytování žákům obsahově širšího všeobecného vzdělání, nebo odborného vzdělání spojeného se všeobecným vzděláním a upevňováním jejich hodnotové orientace, dále pak vytváření předpokladů pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravě pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Příspěvková organizace zajišťuje žákům výchovu, ubytování a stravování v době mimo vyučování a poskytuje školní stravování žákům v době jejich pobytu ve škole. Školní jídelna zajišťuje závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení.
Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a tvoří ho tyto činnosti:

Střední škola (kapacita 860 žáků, IZO 107 850 206) - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Školské výchovné a ubytovací zařízení - Domov mládeže (kapacita 126 lůžek, IZO 000 082 929) - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Zařízení školního stravování - Školní jídelna (IZO 102 653 305) - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

 

 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost - navazuje na hlavní činnost organizace a je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a v účetnictví se sleduje samostatně. Zřizovatel povolil organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:

- Obráběčství,

- Zámečnictví, nástrojářství,

- Hostinská činnost,

- Výroba, obchod  a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
    - ubytovací služby,
    - velkoobchod a maloobchod,
    - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
    - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
,
    - překladatelská a tlumočnická činnost.

 

 

 

AUTORIZACE PRO DÍLČÍ KVALIFIKACE

 

SOŠS a SOU Kadaň je autorizovanou osobou pro udělování dílčích kvalifikací podle § 9 a § 11 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Autorizace vydané Ministerstem průmyslu a obchodu ČR:

- Opravář strojů a zařízení (23-001-H)

- Montér ocelových konstrukcí (23-002-H)

- Zámečník (23-003-H)

- Montér strojů a zařízení (23-004-E)

- Kontrolor strojírenských výrobků (23-006-E)

- Autolakýrník - přípravář (23-018-H)

- Autolakýrník - finální povrchová úprava (23-19-H)

- Servisní technik klimatizace osobních automobilů (23-053-H)

- Dělník ve strojírenské výrobě (27-007-E)

- Pokladní (66-001-H)

- Malíř (39-001-H)

- Lakýrník a natěrač (39-002-H)

- Tapetář (39-003-H)

- Skladník (66-002-H)

- Prodavač (66-003-H)

- Manažer prodeje (66-004-H)

- Manipulace se zbožím a materiálem (66-005-H)

- Evicence zásob zboží a materiálu (66-006-H)

Autorizace vydané Ministerstvem zemědělství České republiky

- Ruční práce v produkčním zemědělství (41-004-E)

- Údržba veřejné zeleně (41-033-E)

- Pěstitel základních plodin (41-043-H)

- Chovatel a ošetřovatel skotu (41-044-H)

 

 

 

KURZY PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY A POUŽÍVÁNÍ

PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

 

Ministerstvo zemědělství ČR pověřilo SOŠS a SOU Kadaň podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči konáním základních kurzů podle  § 86a.

Pověření

 

 

 

OSTATNÍ ÚDAJE

Škola zabezpečuje v objektu Fibichova 1129 ubytování a stravování žáků všech středních škol v Kadani.

Škola je členem Hospodářské komory v Chomutově, Agrární komory v Chomutově, Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru se sídlem v Humpolci a SAČR - svazu prodejců a opravářů motorových vozidel se sídlem v Turnově. Škola je dále členem Centra uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o. p. s.

 

SOŠS a SOU Kadaň je také členem Klubu ekologické výchovy a nositelem titulu Škola udržitelného rozvoje I. stupně.

 

 

 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘI ŠKOLE

Při škole je ustaveno Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při SOŠS a SOU, Kadaň, 5. května 680.

 

 

 

Části školy

Kadaň,
5. května 680
Teoretické vyučování oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou - agropodnikání, agropodnikání se zaměřením na OTŽP a obchodník
2 učebny ICT
Tělocvična
Školní prodejna Amosenka
Kadaň, Fibichova 1129
Teoretické vyučování oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou - mechanik opravář motorových vozidel, autoelektrikář, kadeřník a prodavač
2 učebny ICT
Školní prodejna Amosenka
Domov mládeže a Školní jídelna
Kadaň, Mírové náměstí 118 (foto)
Praktické vyučování oboru vzdělání kadeřník

 

 

 

  

MŠMT ČR Ústecký kraj Město Kadaň Projekt Recyklohraní 
Novamaturita.cz Nová závěrečná zkouška  nzz Projekt UNIV3 
Projekt OP VK  

 

 


 

Aktualizováno Pondělí, 22 Srpen 2016 17:02