Hlavní stránka EU peníze školám
PDF Tisk Email
 

SADA 62_1_1 FINANČNÍ GRAMOTNOST

(FINANČNÍ MATEMATIKA) 

 

 

62_1_1 Přehled materiálů sady (dokument typu.pdf)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62_1_1_01  Pojmy úrokového počtu (pracovní list ve formátu .doc)

62_1_1_02  Výpočet úroku na vkladovém účtu (pracovní list ve formátu .doc)

62_1_1_03  Postupný způsob výpočtu úroků na účtech (pracovní list ve formátu .doc)

62_1_1_04  Zůstatkový způsob výpočtu úroků na účtech (pracovní list ve formátu .doc)

62_1_1_05  Podstata složeného úrokování (pracovní list ve formátu .doc)

62_1_1_06  Složené úrokování (pracovní list ve formátu .doc)

62_1_1_07  Diskontování (pracovní list ve formátu .doc)

62_1_1_08  Početní technika kalkulace (pracovní list ve formátu .doc)

62_1_1_09  Jednoduché a složené úrokování (testová úloha ve formátu .doc)

62_1_1_10  Dlouhodobé střádání (pracovní list ve formátu .doc)

62_1_1_11  Finanční gramotnost (prezentace ve formátu .ppt)

62_1_1_12  Finanční funkce - budhodnota (prezentace ve formátu .ppt)

62_1_1_13  Finanční funkce - počet období (prezentace ve formátu .ppt)

62_1_1_14  Finanční funkce - platba (prezentace ve formátu .ppt)

62_1_1_15  Finanční funkce - platba základ, platba úrok (prezentace ve formátu .ppt)

62_1_1_16  Finanční gramotnost (pracovní list ve formátu .doc)

62_1_1_17  Finanční funkce I. (testová úloha ve formátu .doc)

62_1_1_18  Finanční funkce II. (testová úloha ve formátu .doc)

62_1_1_19  Finanční gramotnost (test ve formátu .htm)

62_1_1_19  Finanční gramotnost (popis testu ve formátu .doc)

62_1_1_20  Finanční funkce (test ve formátu .htm)

62_1_1_20  Finanční funkce (popis testu ve formátu .doc)