Hlavní stránka
PDF Tisk Email

 

AKTUÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK - OBORY VZDĚLÁNÍ

ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

 

 

ZVONĚNÍ

1. hodina

8.00 - 8.45

2. hodina

8.55 - 9.40

3. hodina

9.45 - 10.30

4. hodina

10.50 - 11.35

5. hodina

11.40 - 12.25

6. hodina

12.35 - 13.20

7. hodina

13.25 - 14.10

8. hodina

14.15 - 15.00

9. hodina

15.05 - 15.50

10. hodina

15.55 - 16.40

 

 

 

označení tříd a použité školní vzdělávací programy

Označ.
třídy

Obor

Ročník

Počet žáků

Číselné
označení

Školní vzdělávací program

A1.

Agropodnikání

1.

13

41-41-M/01

ŠVP Agropodnikání s platností od 1. 9. 2009

A2.

Agropodnikání

2.

26

41-41-M/01

ŠVP Agropodnikání s platností od 1. 9. 2009

A 3.

Agropodnikání

3.

 28

41-41-M/01 

ŠVP Agropodnikání s platností od 1. 9. 2009

AE 4.

Agropodnikání
+
Agropodnikání
se zaměřením
na ochranu a tvorbu
životního prostředí

4.

11
+
11

41-41-M/01

ŠVP Agropodnikání s platností od 1. 9. 2009

 

ŠVP Agropodnikání se zaměřením na ochranu a tvorbu životního prostředí s platností od 1. 9. 2009

O 4.

Obchodník

4.

6

66-41-L/01

ŠVP Obchodník s platností od 1. 9. 2009

 

 

 

Třídnictví

Třída

Obor

Třídní učitel/učitelka

A 1.

Agropodnikání

Ing. Marie Ondová

A 2.

Agropodnikání

Ing. Jaroslava Peštuková

A 3.

Agropodnikání 

Ing. Ivana Boudová 

AE 4.

Agropodnikání +

Agropodnikání OTŽP

Ing. Pavel Sekera

O 4.

Obchodník

Alena Sembdnerová

 

 

vyučované předmětY

 

Seznam použitých zkratek - názvů předmětů

ADPZ
Administrativa provozu
NJ
Německý jazyk
AJ
Anglický jazyk
NJ2
Německý jazyk - druhý
AJ2
Anglický jazyk - druhý
ODO
Odpady a ovzduší
BI
Biologie
ON
Občanská nauka
BIE
Biologie a ekologie
OP
Obchodní provoz
CCHZ
Cvičení z chovu zvířat
OR
Ochrana rostlin
CPR
Cvičení z pěstování rostlin
OTK
Ochrana a tvorba kajiny
ČJL
Český jazyk a literatura
OVOC
Ovocnictví a zelinářství
DĚJ
Dějepis
OŽP
Ochrana životního prostředí
EK
Ekologie
PÍC
Pícninářství
EKO
Ekonomika a podnikání
PL
Plemenářství
EO
Ekonomika
PR
Pěstování rostlin
FY
Fyzika
PROp
Propagace
FM
Finanční matematika
PS
Psaní na stroji
GE
Geodézie
PSYč
Psychologie obchodní činnosti
HY
Hydrologie
PV
Právo
CHE
Chemie
PX
Rozvrhová praxe
CHKO
Chov koní a ovcí
RZV
Rozvoj venkova
CHZ
Chov zvířat
TV
Tělesná výchova
ICT
Informační a komunikační technologie
ÚČ
Účetnictví
LK
Laboratorní kontrola
ZBO
Zbožíznalství
LT
Laboratorní technika
ZE
Zeměpis
M
Matematika
ZM
Základy mechanizace
MARM
Marketing a management
ZOO
Zoohygiena
MOVO
Motorová vozidla
 
 
MYSL
Myslivost
 
 

   

 

 

Učitelé a předměty

Učitel

A 1.

A 2.

A 3.

AE 4.

O 4.

Mgr. Bartošová
AJ
-
AJ
AJ
AJ, AJ2
Ing. Boudová
PX
PX
CHZ
CCHZ
CHKO
PX
CHZ
CCHZ
PX
-
Ing. Doktorová
-
AJ, M
-
-
-
Mgr. Hájevská, DiS
TVd
ZE
TVd
ON
ON
TVd
ON
PV
TVd
TVd
 

p. Hanousková

-

-

AJ

AJ

-

Ing. Hendrychová

CHZ

BIE

MYSL
ZOO

RZV

PL

RZV

-

Ing. Kohout

 M

-

M

M

M

Ing. Konderla

ZM

MOVO

MOVO

-

-

Mgr. Kratochvílová

-

NJ

-

NJ 

Mgr. Levá

-

-

-

-

NJ2 

Ing. Marek

ICT

-

-

-

-

Ing. Müllerová

FY
CHE

-

-

LK, LT

-

PaedDr. Nováková

DĚJ
ČJL

ČJL

ČJL

ČJL

ČJL

Ing. Ondová

BIE

ICT

ICT

ICT

ICT

Ing. Peštuková

PR

BIE

PR
CPR

PÍC

PÍC

OVOC

-

Ing. Sekera

-

ZM

PR

CPR

EK

OTK

OR

-

p. Sembdnerová

PS

EKO

EKO

EKO, FM
ÚČ

EO, FM

ÚČ

Mgr. Šilhanová

-

TVch

TVch

TVch

PSYč

TVch

Ing. Vlček

EKO

-

MARM

-

-

p. Zavřelová

PS

-

-

-

OP
PROp

ZBO

 

 

 

seznamy tříd

A 2.
Barek, Botková Markéta, Grozdanová Adéla, Kičura Martin, Klímová Karolína, Knopová Karolína, Krásová, Mašindová, Mečlová Kateřina, Mesteková Martina, Novák Roman, Ondová Tereza, Pokorná Michaela, Šiffer Marek, Vinopal František, Víšková Petra, Zrůstková Dominika, Žižka Jakub.


A 3.

Beck Michal, Bartlová Markéta, Bartoň Aleš, Cibulková Petra, Cvik Patrik, Černá Jana, Eisenhammerová Lucie, Fefrčíková Šárka, Fiala Lukáš, Halušková Romana, Hartmanová Jaroslava, Hloušková Sabina, Holubková Alena, Hviščová Jolana, Kapicová Irena, Kolínská Martina, Lebeda Lukáš, Malá Šárka, Malhausová Tereza, Michalíková Barbora, Nguyenová Marie, Rabasová Klára, Salvetr Štěpán, Slámová Lucie, Synková Michaela, Škrétová Alena, Šturcová Petra, Takács Radek, Tupá Kateřina, Vitoušová Aneta.


AE 4.

Beňová Nikola, Bílek Martin, Brůnová Jiřina, Davidová Lucie, Dereninová Nikola, Dlouhá Růžena, Hellerová Tereza, Horová Lucie, Hyklová Nikola, Kameník Jakub, Kapicová Radka, Kratochvílová Hana, Kučera Martin, Maxa Jan, Novotný Josef, Palička David, Pecha Jan, Sieber Matěj, Šímová Kamila, Škorík Stanislav, Vlková Kateřina.

 

O 4.

Bajerová Michaela, Dvořák Miroslav, Kotková Michaela, Kozlíková Zdeňka, Moziciová Kateřina, Potopalský Daniel.

 

 

 

koordinátoři, poradci

Výchovný poradcë:
- Pomáhá žákům překonávat studijní neúspěchy.
- Pomáhá žákům orientovat se ve výběru d
alšího
  vzdělávání.
- Pomáhá žákům řešit nepříznivé životní situace.
- Poskytuje konzultace rodičům, zákonným zástupcům

  a občanské veřejnosti.
- Pomáhá žákům při hledání budoucího

  zaměstnavatele i pracovních výjezdů do zahraničí.

Mgr. Jelena Levá

Pracovník pověřený prevencí rizikového chování

Ing. Jaroslava Peštuková

Pracovník pověřený metodikou výuky ochrany
člověka za mimořádných situací

Mgr. Marcela Šilhanová

Koordinátor pro environmentální výchovu,vzdělávání a osvětu

Ing. Pavel Sekera

Koordinátor komunikačních a informačních

technologií

Ing. Tatiana Doktorová

Rostlinolékař:
Je odborně způsobilý pro zacházení s přípravky a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti dle § 86

a 82 Zákona 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči.
Právní úpravy nabyly účinnost od 1. 1. 2006.
Rostlinolékař:
- poskytuje poradenskou činnost v oblasti

  rostlinolékařské péče
- při výkonu funkce OZO odpovídá příslušné fyzické

  či právnické osobě za dodržování zásad správné praxe

  v ochraně rostlin
- proškoluje osoby, které přímo budou zacházet

  s přípravky
- seznamuje osoby před zahájením práce s každým

  přípravkem s jeho vlastnostmi, účinky a způsoby

  správného použití
- zastupuje osoby, pro které funkci vykonává při

  jednáních s příslušnými orgány státní správy

  ve věcech použití přípravků.

Ing. Jaroslava Peštuková

Autorizovaná osoba pro nakládání s chemickými látkami a přípravky (Osvědčení č.105/99/830)

Ing. Jaroslava Peštuková

 

 

 

průběh školního roku

 

Datum
Čas
Akce
Účast
2. 9. 2013
8.00
Začátek školního roku 2013/2014
2. – 4. ročník
2. 9. 2013
9.00
Začátek školního roku 2013/2014
1. ročníky
3. 9. 2013
8.00
Pravidelné vyučování
 
4. 9. 2013
8.00
Exkurze - sklizeň chmele, Postoloprty
AE 4.
4.-5. 9. 2013
8.00
Seznamovací kurz
A 1.
9.-13. 9. 2013
 
Motorová vozidla - výuka předmětu za 1. pololetí 2013/2014
A 3.
11.-12. 9. 2013
 
Den kdy svítí světlušky - projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu
žáci A 2.
13. 9. 2013
 
Přijímání přihlášek do 4. kola přijímacího řízení
 
14. 9. 2013
 
Slavnosti cibule, Račetice
Ing. Sekera
16. 9. 2013
 
4. kolo přijímacího řízení
 
25.-29. 9. 2013
 
Projekt XENOS - mezinárodní spolupráce, Osek
O 4.
26.-27. 9. 2013
 
UNIV3 - konference
k pilotnímu ověřování
Ing. Doktorová
září 2013
 
Bloková praxe - sklizeň okopanin, 2 dny
A 3., AE 4. 
říjen 2013
 
Akce "Seřízení světel"
 
říjen 2013-leden 2014
 
Nábor žáků
 
15.-17. 10. 2013
 
Výstava středních škol Karlovy Vary
Ing. Vlček
28. 10. 2013
 
Státní svátek
 
5.-6. 11. 2013
 
Výstava středních škol Chomutov
Mgr. Motejl, UOV, učitelé
listopad 2013
 
Výstava středních škol Žatec
Ing. Vlček
29. 11. 2013
8.00
Náborová akce - Statek Kadaň
žáci ZŠ, Ing. Sekera
6. 1. 2014
 
Pravidelné vyučování
 
14. 1. 2014
13.00-17.00
Den otevřených dveří
 
30. 1. 2014
 
Vydání vysvědčení - konec 1. pololetí
 
1. 3. 2014
20.00 
Maturitní ples
AE 4., O 4. 
15. 3. 2014
 
Podání přihlášek ke studiu ve školním roce 2014/2015
 
15. 4. 2014
 
Odevzdání ročníkových prací
1.-3. ročníky
21. 4. 2014
 
Svátek - Velikonoční pondělí
 
duben 2014
 
Celostátní soutěž žáků zemědělských škol, Olomouc
1 žák AE 4., Ing. Sekera
duben 2014
 
Přijímací řízení - 1. kolo
 
30. 4. 2014
 
Vydání vysvědčení za 2. pololetí
AE 4., O 4.
13. 6. 2014
8.00
Předání vysvědčení - konec vyučování
A 3.
25. 6. 2014
 
Soutěž s ekologickou tématikou pro žáky SŠ
Ing. Sekera
27. 6. 2014
 
Předání vysvědčení - konec vyučování
 
25.-29. 8. 2014
 
Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu za školní rok 2013/2014
 

 

 

 

plán Praxe

Třída
Datum

A 1.

Učební rozvrhová praxe: 4 hodiny jednou za dva týdny - Ing. Boudová
Učební bloková praxe: 2 dny – září 2013 - Ing. Budová
                                     8 dní – chmel - květen 2014 - Ing. Hendrychová
Odborná individuální praxe: 1 týden v každém pololetí (2 žáci) - smluvní pracoviště

A 2.

Učební rozvrhová praxe: 4 hodiny jednou za dva týdny - Ing. Boudová,
Ing. Sekera
Učební bloková praxe: 2 dny v říjnu - 3. a 4. 10. 2013 – Ing. Boudová,
Ing. Sekera
                                     8 dní – chmel - květen 2014 - Ing. Sekera
Odborná individuální praxe: 1 týden v každém pololetí (2 žáci) - smluvní pracoviště

 A 3.

Učební rozvrhová praxe: 2 hodiny jednou za dva týdny - Ing. Boudová,
Ing. Sekera
Učební bloková praxe: 2 dny v září - sklizeň okopanin – Ing. Boudová
                                     8 dní – chmel - květen 2014 - Ing. Boudová
Odborná individuální praxe: 1 týden v každém pololetí (2 žáci) - smluvní pracoviště
Odborná individuální prázdninová praxe: 2 týdny 11.-22. 8. 2013 4 - Ing. Sekera, Ing. Boudová

AE 4.

Učební bloková praxe: 1 týden - listopad 2013 - Ing. Boudová, Ing. Sekera
Odborná bloková provozní praxe: 1 týden  - únor 2014 - Ing. Boudová, Ing. Sekera
Bloková praxe: 1 týden (opakovací) - duben 2014 - Ing. Boudová, Ing. Sekera
Odborná individuální praxe v bloku: 30. 9.- 4. 10. 2013 - smluvní pracoviště
O 4.
Odborný výcvik - 6 hodin jednou za dva týdny na smluvních pracovištích - p. Kalašová

 

 

plán zasedání pedagogické rady a třídních schůzek

Datum
Čas
Akce
Účast
31. 8. 2013
10.00
Pedagogická rada
Pedagogičtí pracovníci, personalista, zástupce ředitele pro technické věci
8. 10. 2013
14.00
Pedagogická rada - 1. ročníky
Pedagogičtí pracovníci, personalista
12 11. 2013
14.00
Pedagogická rada za
1. čtvrtletí
Pedagogičtí pracovníci, personalista
14. 11. 2013
16.00
Třídní schůzky
Třídní učitelé, UOV
28. 1. 2014
14.00
Pedagogická rada za 1. pololetí
Pedagogičtí pracovníci, personalista
14. 4. 2014
14.00
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí
Pedagogičtí pracovníci, personalista
16. 4. 2014
16.00
Třídní schůzky
Třídní učitelé, UOV
28. 4. 2014
10.30
Pedagogická rada AE 4., O 4.
Vyučující
11. 6. 2014
10.30
Pedagogická rada A 3.
Vyučující
24. 6. 2014
14.00
Pedagogická rada za 2. pololetí
Pedagogičtí pracovníci, personalista
27. 6. 2014
10.00
Pedagogická rada
Pedagogičtí pracovníci, personalista, zástupce ředitele pro technické věci
29. 8. 2014
10.00
Pedagogická rada
Pedagogičtí pracovníci, personalista

 

 

 

termíny maturitních zkoušek

Datum
Čas
Akce
Účast
2. 9. 2013
12.00
MZ 2013 - podzimní období: didaktický test z matematiky, SOŠSaOA Kadaň
A 4., E 4.,
O 4.
3. 9. 2013
8.00
MZ 2013 - podzimní období: didaktický test a písemná práce z AJ, SOŠSaOA Kadaň
A 4., E 4.,
O 4.
4. 9. 2012
8.00
MZ 2013 - podzimní období: didaktický test a písemná práce z ČJL, SOŠSaOA Kadaň
A 4., E 4.,
O 4.
5. 9. 2012
8.00
MZ 2013 - podzimní období: didaktický test a písemná práce z NJ, SOŠSaOA Kadaň
A 4., E 4.,
O 4.
11. 9. 2013
7.00
MZ 2013 - podzimní období: ústní zkoušky společné části a profilová část
O 4.
12. 9. 2013
8.00
MZ 2013 - podzimní období: obhajoba maturitní práce a praktická zkouška profilové části
A 4.
13. 9. 2013
7.00
MZ 2013 - podzimní období: ústní zkušky společné části a profilová část
E 4.
13. 9. 2013
7:00
MZ 2013 - podzimní období: ústní zkušky společné části a profilové části
A 4.
30. 9. 2013
 
MZ 2014 - odevzdání přihlášky k maturitní prací (profilová část)
AE 4.
30. 9. 2013
 
MZ 2014 - stanovení školního seznamu literárních děl pro dílčí ústní maturitní zkoušku z ČJL a zveřejnění žákům
 
15. 10. 2013
 
MZ 2014 - určení zadání maturitních prací, vedoucích maturitních prací a oponentů
 
31. 10. 2013
 
MZ 2014 - předložení osnovy maturitních prací vedoucímu práce 
AE 4.
31. 10. 2013
 
MZ 2014 - stanovení tematických okruhů (témat) 3. části pracovních listů dílčí ústní maturitní zkoušky z AJ a NJ, zveřejnení žákům
 
1. 12. 2013
 
MZ 2014 - jarní období: odevzdání přihlášek 
AE 4., O 4.
1. 12. 2013
 
MZ 2014 - jarní období: odevzdání posudků pedagogicko-psychologických poraden pro potřeby státní maturity
AE 4., O 4.
15. 12. 2013
 
MZ 2014 - jarní období: uzávěrka podání přihlášek, odeslání ředitelem školy do CZVV
 
31. 1. 2014
 
MZ 2014: konzultace a vypracování maturitních prací
AE 4.
15. 3. 2014
 
MZ 2014 : odevzdání maturitních prací
AE 4.
31. 3. 2014
 
MZ 2014 - jarní období: jmenování místopředsedů a členů maturitních komisí
 
27. 3. 2014
 
MZ 2014 - jarní období: odevzdání žákovských seznamů literárních děl pro dílčí ústní maturitní zkoušku z ČJL 
A 4., O 4.
30. 4. 2014
 
MZ 2014: odevzdání vypracovaných 3. částí pracovních listů dílčí ústní maturitní zkoušky z AJ, NJ řediteli školy
 
30. 4. 2014
 
MZ 2014: vypracování posudků na maturitní práce
 
2.-15. 5. 2014
8.00
MZ 2014 - jarní období: společná část, písemné zkoušky z ČJL (didaktický test a písemná práce)
AE 4., O 4.
2.-15. 5. 2014
8.00
MZ 2014 - jarní období: společná část, písemné zkoušky z AJ (didaktický test a písemná práce)
AE 4., O 4.
2.-15. 5. 2014
8.00
MZ 2014 - jarní období: společná část, písemná zkouška z M (didaktický test)
AE 4., O 4.
2.-15. 5. 2014
8.00
MZ 2014 - jarní období: společná část, písemné zkoušky z NJ (didaktický test a písemná práce)
AE 4., O 4.
19. 5. 2014
 
MZ 2014 - jarní období: praktická zkouška profilové části
O 4.
20. 5. 2014
 
MZ 2014 - jarní období: ústní zkoušky společné a profilové části
O 4.
22.-26. 5. 2014
 
MZ 2014 - jarní období: praktická zkouška profilové části 
AË 4.
27.-30. 5. 2014
 
MZ 2014 - jarní období: ústní zkoušky společné a profilové části
A 4.
červen 2014
 
Uvolnění výsledků společné části maturitních zkoušek školám pro tisk vysvědčení
 
červen 2014
 
MZ 2014 - jarní období: slavnostní vyřazení - maturitní vysvědčení
AE 4., O 4.
25. 6. 2014
 
MZ 2014 - podzimní období: uzávěrka přihlášek
AE 4., O 4.
27. 6. 2014
 
MZ 2014 - podzimní období: odevzdání žákovských seznamů literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z ČJL
AE 4., O 4.
30. 6. 2014
 
MZ 2014 - podzimní období: uzávěrka přihlášek ředitelem školy
AE 4., O 4.
 

 

 

prázdniny

Začátek školního roku

2. 9. 2013

Podzimní prázdniny

29. a 30. 10. 2013

Vánoční prázdniny

21. 12. 2013-5. 1. 2014

Pololetní prázdniny

31. 1. 2014

Jarní prázdniny

3. 2.-9. 2. 2014

Velikonoční prázdniny

17.-18. 4. 2014

Konec školního roku

27. 6. 2014

Hlavní prázdniny

28. 6. 2014-31. 8. 2014

 

 


 

 

 

 

 

Aktualizováno Neděle, 25 Květen 2014 18:47