Hlavní stránka
PDF Tisk Email

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA

 

 

AKTUALITY

 

MZ 2015 - jarní období: Pozvánka k písemným zkouškám

Od 2. 3. 2015 jsou ve škole k dispozici vytištěné pozvánky k písemým zkouškám jarního období MZ 2015. Žákům, kteří uvedli do registrace svoji e-mailovou adresu, byla pozvánka zaslaná 3. 3. 2015 také touto cestou.

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA - KATALOGY POŽADAVKŮ

 

 

Katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ve společné části maturitní zkoušky ověřovány, stanovilo MŠMT ČR v katalozích požadavků na jednotlivé předměty. V této kapitolce najdete úplné znění těchto katalogů ve formátu PDF.

- Český jazyk a literatura

- Anglický jazyk

- Německý jazyk

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2015 - TERMÍNY

 

Datum
Čas
Akce
Účast
30. 9. 2014
 
MZ 2015 - odevzdání přihlášky k maturitní práci (profilová část)
A 4.
30. 9. 2014
 
MZ 2015 - stanovení školního seznamu literárních děl pro dílčí ústní maturitní zkoušku z ČJL a zveřejnění žákům
 
15. 10. 2014
 
MZ 2015 - určení zadání maturitních prací, vedoucích maturitních prací a oponentů
 
31. 10. 2014
 
MZ 2015 - předložení osnovy maturitních prací vedoucímu práce 
A 4.
31. 10. 2014
 
MZ 2015 - stanovení tematických okruhů (témat) 3. části pracovních listů dílčí ústní maturitní zkoušky z AJ a NJ, zveřejnení žákům
 
1. 12. 2014
 
MZ 2015 - jarní období: odevzdání přihlášek 
A 4., AE 4.
1. 12. 2014
 
MZ 2015 - jarní období: odevzdání posudků pedagogicko-psychologických poraden pro potřeby státní maturity
A 4., AE 4.
5. 12. 2014
 
MZ 2015 - jarní období: uzávěrka podání přihlášek, odeslání ředitelem školy do CZVV
 
9. 12. 2014
 
MZ 2015 - jarní období: převzetí výpisů z přihlášek žáků 
A 4., AE 4.
31. 1. 2015
 
MZ 2015 - konzultace a vypracování maturitních prací
A 4.
15. 3. 2015
 
MZ 2015 - odevzdání maturitních prací
A 4.
31. 3. 2015
 
MZ 2015 - jarní období: jmenování místopředsedů a členů maturitních komisí
 
31. 3. 2015
 
MZ 2015 - jarní období: odevzdání žákovských seznamů literárních děl pro dílčí ústní maturitní zkoušku z ČJL 
A 4.
30. 4. 2015
 
MZ 2015: odevzdání vypracovaných 3. částí pracovních listů dílčí ústní maturitní zkoušky z AJ, NJ řediteli školy
 
30. 4. 2015
 
MZ 2015: vypracování posudků na maturitní práce
 
4. 5. 2015
8.30 
MZ 2015 - jarní období: společná část, písemná zkouška z M (didaktický test)
A 4., AE 4.
4 5. 2015
13.00
MZ 2015 - jarní období: společná část, písemné zkoušky z AJ (písemná práce)
A 4., AE 4., O 4.
5. 5. 2015
8.00
MZ 2015 - jarní období: společná část, písemné zkoušky z ČJL (didaktický test)
A 4., AE 4., O 4.
5. 5. 2015
11.30 
MZ 2015 - jarní období: společná část, písemné zkoušky z ČJL (písemná práce)
A 4.
6. 5. 2015
8.00
MZ 2015 - jarní období: společná část, písemné zkoušky z AJ (didaktický test)
A 4., AE 4., O 4.
7. 5. 2015
8.00
MZ 2015 - jarní období: společná část, písemné zkoušky z NJ (didaktický test)
A 4.
7. 5. 2015
12.00
MZ 2015 - jarní období: společná část, písemné zkoušky z NJ (písemná práce)
A 4., O 4.
18.-20. 5. 2015
 
MZ 2015 - jarní období: praktická zkouška profilové části 
A 4., O 4.
21.-26. 5. 2015
 
MZ 2015 - jarní období: ústní zkoušky společné a profilové části
A 4., AE 4.
červen 2015
 
Uvolnění výsledků společné části maturitních zkoušek školám pro tisk vysvědčení
 
x. 6. 2015
 
MZ 2015 - jarní období: slavnostní předání maturitních vysvědčení, Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Kadaň
A 4., AE 4.
25. 6. 2015
 
MZ 2015 - podzimní období: uzávěrka přihlášek
A 4., AE 4.
30. 6. 2015
 
MZ 2015 - podzimní období: odevzdání žákovských seznamů literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z ČJL
A 4., AE 4.
30. 6. 2015
 
MZ 2015 - podzimní období: uzávěrka přihlášek ředitelem školy
A 4., AE 4.
do 7. 7. 2015
 
MZ 2015 - podzimní období - předání výpisů z přihlášky žákům 
 A 4., AE 4.
x. 9. 2015
 12:00
MZ 2015 - podzimní období - Matematika - didaktický test
A 4., AE 4.
x. 9. 2015
8:00
MZ 2015 - podzimní období - Anglický jazyk - didaktický test
A 4., AE 4.
x. 9. 2015
12:15
MZ 2015 - podzimní období - Anglický jazyk - písemná práce 
A 4., AE 4. 
x. 9. 2015 
8:00
MZ 2015 - podzimní období - ČJL - didaktický test
A 4., AE 4.
x. 9. 2015
12:15
MZ 2015 - podzimní období - ČJL - písemná práce 
A 4., AE 4.
x. 9. 2015
8:00
MZ 2015 - podzimní období - Německý jazyk - didaktický test 
A 4.
x. 9. 2015
12:15
MZ 2015 - podzimní období - Německý jazyk - písemná práce 
A 4.
x. 9. 2015
8:00
MZ 2015 - podzimní období - praktická zkouška profilové části
 A 4.
x. 9. 2015
8:20
MZ 2015 - podzimní období - ústní zkoušky společné a profilové části 
AE 4., E 4.

 

 


 

Aktualizováno Úterý, 03 Březen 2015 16:16