Hlavní stránka
PDF Tisk Email

 

AKTUÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK - OBORY VZDĚLÁNÍ

ZAKONČENÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU

 

 

OZNAČENÍ TŘÍD A POUŽITÉ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Označení třídy

Obor

Ročník

Počet žáků

Číselné označení

Školní vzdělávací program

AM 1.

Mechanik opravář motorových vozidel

1.

15

23-68-H/01
mechanik

ŠVP Mechanik opravář motorových vozidel s platností od 1. 9. 2009

AME 2.

Mechanik opravář motorových vozidel

+

Autoelektrikář

2.

15

+

7

23-68-H/01
mechanik

26-57-H/01
autoelektrikář

ŠVP Mechanik opravář motorových vozidel s platností od 1. 9. 2009

ŠVP Autoelektrikář
s platností od 1. 9. 2009

AME 3.

Mechanik opravář motorových vozidel

+

Autoelektrikář

3.

17
+
4

23-68-H/01
mechanik

26-57-H/01
autoelektrikář

ŠVP Mechanik opravář motorových vozidel s platností od 1. 9. 2009

ŠVP Autoelektrikář
s platností od 1. 9. 2009

K 1.A

Kadeřník

1.

20

69-51-H/01
kadeřník

ŠVP Kadeřník s platností od
1. 9. 2009

K 1.B

Kadeřník

1.

17

69-51-H/01
kadeřník

ŠVP Kadeřník s platností od
1. 9. 2009

K 2.A

Kadeřník

2.

23

69-51-H/01
kadeřník

ŠVP Kadeřník s platností od
1. 9. 2009

K 2.B

Kadeřník

2.

25

69-51-H/01
kadeřník

ŠVP Kadeřník s platností od
1. 9. 2009

K 3.A

Kadeřník

3.

20

69-51-H/01
kadeřník

ŠVP Kadeřník s platností od
1. 9. 2009

K 3.B

Kadeřník

3.

16

69-51-H/01
kadeřník

ŠVP Kadeřník s platností od
1. 9. 2009

P 1.

Prodavač

1.

24

66-51-H/01
prodavač

ŠVP Prodavač s platností od
1. 9. 2009

P 2.

Prodavač

2.

20

66-51-H/01
prodavač

ŠVP Prodavač s platností od
1. 9. 2009

P 3.

Prodavač 

3. 

 24

66-51-H/01
prodavač

ŠVP Prodavač s platností od
1. 9. 2009

Z 1.

Zahradnické práce +

Zemědělské práce +

Zednické práce

 1.

 12 +

4 +

14

 

ŠVP Zahradnické práce s platností od
1. 9. 2013

ŠVP Zemědělské

práce s platností od
1. 9. 2013

ŠVP Zednické

práce s platností od
1. 9. 2013

 

 

 

PLÁN STŘÍDÁNÍ TEORETICKÉHO A PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 

Lichý týden

Teorie
AME 3., K 1.B, K 2.A, K 3.B, P 1., P 3.
Praxe
AM 1., AME 2., K 1.A, K 2.B, K 3.A, P 2.

Sudý týden

Teorie
AM 1., AME 2., K 1.A, K 2.B, K 3.A, P 2.
Praxe
AME 3., K 1.B, K 2.A, K 3.B, P 1., P 3.

 

 

 

TŘÍDNICTVÍ

Třída

Obor

Třídní učitel

AM 1.
mechanik opravář motorových vozidel
Ing. Zdeněk Šlechta
AME 2.
mechanik opravář motorových vozidel + autoelektrikář
Mgr. Jelena Levá
AME 3.
mechanik opravář motorových vozidel + autoelektrikář
Ing. Zdeněk Šlechta
K 1.A
kadeřník
Radka Jílovcová
K 1.B
kadeřník
Mgr. Iva Jindrová
K 2.A
kadeřník
Mgr. Iva Jindrová
K 2.B
kadeřník
Bc. Jana Hanzelínová
K 3.A
kadeřník
Bc. Jana Hanzelínová
K 3.B
kadeřník
Radka Jílovcová
P 1.
prodavač
Helena Zavřelová
P 2.
prodavač 
Ing. Jiří Vlček 
P 3.
prodavač
Helena Zavřelová
Z 1.
zahradnické práce
zemědělské práce
zednické práce 
Mgr. Marcela Šilhanová

 

 

 

KOORDINÁTOŘI, PORADCI

Výchovný poradce

Mgr. Jelena Levá

Pracovník pověřený protidrogovou prevencí
Ing. Jaroslava Peštuková

Pracovník pověřený metodikou výuky ochrany
člověka za mimořádných situací

Mgr. Marcela Šilhanová

Koordinátor pro environmentální výchovu,
vzdělávání a osvětu

Ing. Pavel Sekera

Koordinátor komunikačních a informačních technologií

Ing. Tatiana Doktorová

 

Výchovný poradce:

-

Vede evidenci problémů žáků v oblasti poruch vzdělávání a chování, a to u jednotlivých žáků a celkově za část školy

-

Ve spolupráci s rodiči pomáhá řešit problémy šikany u jednotlivých žáků a tříd.

-

Ve spolupráci s rodiči a třídním učitelem pomáhá řešit problémy ve vzdělávání a chování žáků.

-

Vede evidenci podaných návrhů na správní řízení a prvotních návrhů projednávaných se zákonným zástupcem.

-

Na žádost zákonného zástupce žáka pomáhá zajistit pomoc pedagogicko-psychologické poradny a spolupráci s ní.

-

Pomáhá řešit problémové vztahy mezi žáky a učiteli ve spolupráci se zákonným zástupcem žáka.

 

 

 

PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU

Datum

Čas

Akce

Účast

2. 9. 2013

8.00

Začátek školního roku 2013/2014

2. – 3. ročník

2. 9. 2013

9.00

Začátek školního roku 2013/2014

1. ročníky

3. 9. 2013

8.00

Pravidelné vyučování

třídní učitelé, vyučující

4.-5. 9. 2013

8.00

Seznamovací kurz

K 1.A 

5.-6. 9. 2013

8:00

Seznamovací kurz

AM 1.

9.-10. 9. 2013

8:00

Seznamovací kurz

K 1.B, P 1.

11.-12. 9. 2013

 

Den kdy svítí světlušky - projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu

 

13. 9. 2013

 

Přijímání přihlášek do 4. kola přijímacího řízení

 

16. 9. 2013

 

4. kolo přijímacího řízení

 

23.-27. 9. 2013

8:00

ŘMV - kurz za 1. pololetí

AME 3.

říjen 2013

 

Akce "Seřízení světel"

 

říjen 2013-leden 2014

 

Nábor žáků

 

15.-17. 10. 2013

 

Výstava středních škol Karlovy Vary

Ing. Vlček

28. 10. 2013

 

Státní svátek

 

5.-6. 11. 2013

 

Výstava středních škol Chomutov

Mgr. Motejl, UOV, učitelé

listopad 2013

 

Výstava středních škol Žatec

Ing. Vlček

6. 1. 2014

 

Pravidelné vyučování

 

14. 1. 2014

13.00-17.00

Den otevřených dveří

 

30. 1. 2014

 

Vydání vysvědčení - konec 1. pololetí

 

15. 3. 2014

 

Podání přihlášek ke studiu ve školním roce 2014/2015

 

21. 4. 2014

 

Svátek - Velikonoční pondělí

 

duben 2014

 

Soutěž Automechanik

 

duben 2014

 

Přijímací řízení - 1. kolo

 

30. 5. 2014

 

Vydání vysvědčení za 2. pololetí

AME 3., K 3.A, K 3.B, P 3.

27. 6. 2014

 

Předání vysvědčení - konec vyučování

 

25.-29. 8. 2014

 

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu za školní rok 2012/2013

 

 

 

PLÁN ZASEDÁNÍ PEDAGOGICKÉ RADY A TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

 

Datum
Čas
Akce
Účast
31. 8. 2013
10.00
Pedagogická rada
Pedagogičtí pracovníci, personalista, zástupce ředitele pro technické věci
8. 10. 2013
14.00
Pedagogická rada - 1. ročníky
Pedagogičtí pracovníci, personalista
12 11. 2013
14.00
Pedagogická rada za
1. čtvrtletí
Pedagogičtí pracovníci, personalista
14. 11. 2013
16.00
Třídní schůzky
Třídní učitelé, UOV
28. 1. 2014
14.00
Pedagogická rada za 1. pololetí
Pedagogičtí pracovníci, personalista
14. 4. 2014
14.00
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí
Pedagogičtí pracovníci, personalista
16. 4. 2014
16.00
Třídní schůzky
Třídní učitelé, UOV
30. 5. 2014
10.30
Pedagogická rada AME 3., K 3.A, K 3.B, P 3.
Vyučující
24. 6. 2014
14.00
Pedagogická rada za 2. pololetí
Pedagogičtí pracovníci, personalista
27. 6. 2014
10.00
Pedagogická rada
Pedagogičtí pracovníci, personalista, zástupce ředitele pro technické věci
29. 8. 2014
10.00
Pedagogická rada
Pedagogičtí pracovníci, personalista

 

 

 

 

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Datum

Čas

Akce

Účast

13. 9. 2013

8.00

Řádné a opravné ZZ - písemné

AME 3., K 3., KP 3.

16. 9. 2013

8.00

Řádné a opravné ZZ - praktické

AME 3.

20. 9. 2013

8.00

Řádné a opravné ZZ - ústní

AME 3., K 3., KP 3.

15. 3. 2014

 

Jmenování místopředsedů a členů komisí pro závěrečné zkoušky

 

2. 6. 2014

8.00

Písemná ZZ

AME 3., K 3.A, K 3.B, P 3.

červen 2014

 

Závěrečná zkouška praktická - AME 3. - mechanik opravář motorových vozidel

UOV, komise

červen 2014

 

Závěrečná zkouška praktická - AME 3. - autoelektrikář

UOV, komise

červen 2014

 

Závěrečná zkouška praktická - K 3.A - kadeřník

UOV, komise

červen 2014

 

Závěrečná zkouška praktická - K 3.B - kadeřník

UOV, komise

červen 2014

 

Závěrečná zkouška praktická - P 3. - prodavač

UOV, komise

červen 2014

 

Závěrečná zkouška ústní - AME 3. - mechanik opravář motorových vozidel

komise

červen 2014

 

Závěrečná zkouška ústní - AME 3. - autoelektrikář

komise

červen 2014

 

Závěrečná zkouška ústní - K 3.A - kadeřník

komise

červen 2014

 

Závěrečná zkouška ústní - K 3.B - kadeřník

komise

červen 2014

 

Závěrečná zkouška ústní - P 3. - prodavač

komise

červen 2013

 

Slavnostní vyřazení absolventů

Vyučující, VUOV, ZPV, ZTV

 

 

prázdniny

 

Začátek školního roku

2. 9. 2013

Podzimní prázdniny

29. a 30. 10. 2013

Vánoční prázdniny

21. 12. 2013-5. 1. 2014

Pololetní prázdniny

31. 1. 2014

Jarní prázdniny

3. 2.-9. 2. 2014

Velikonoční prázdniny

17.-18. 4. 2014

Konec školního roku

27. 6. 2014

Hlavní prázdniny

28. 6. 2014-31. 8. 2014

 

 

 


 

Aktualizováno Čtvrtek, 12 Září 2013 20:30