PDF Tisk Email

 

ODKAZY

 

 

ŠKOLY

http://www.mendelu.cz Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
http://www.czu.cz Česká zemědělská univerzita v Praze
http://www.jcu.cz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
http://www.atlasskolstvi.cz Atlas českého školství - VOŠ, JŠ, VŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVIŠTĚ

http://www.vll.cz Výstaviště Lysá nad Labem
http://pva.cz Pražský veletržní areál Praha
http://vcb.webmade.cz Výstaviště České Budějovice
http://node1.bvv.cz/homepage Veletrhy Brno
http://www.zahrada.cech.cz Výstaviště Litoměřice
http://www.flora-ol.cz Výstaviště Flora Olomouc

 

 

VÝZKUMNÉ ÚSTAVY

http://www.vupt.cz Výzkumný ústav pícninářský Troubsko
http://www.vuzv.cz Výzkumný ústav živočišné výroby Praha - Uhříněves
http://www.vubhb.cz Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod
http://www.vukrom.cz Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž
http://www.vuzt.cz Výzkumný ústav zemědělské techniky
http://www.vurv.cz Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně
http://www.beedol.cz Výzkumný ústav včelařský
http://www.vulhm.cz Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
http://www.vri.cz Výzkumný ústav veterinárního lékařství
http://www.beer.cz Chmelařský institut Žatec

 

 

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY

http://www.zetor.cz Zetor
http://www.newholland.com New Holland
http://www.caseih.com Case
http://www.deere.com John Deere
http://www.claas.de Claas
http://www.masseyferguson.com/mfagcomain/ Masery Ferguson
http://www.fendt.com Fendt
http://www.amazone.de Amazone
http://www.kvernelandgroup.cz Kverneland a jiné stroje pro zemědělství
http://www.farmet.cz Farmet
http://www.age.cz Age – vybavení pro farmáře
http://www.agrico.cz Agrico – vše pro prasata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INSTITUCE

http://www.mze.cz Ministerstvo zemědělství
http://www.msmt.cz Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
http://www.czso.cz Český statistický úřad
http://www.oakchomutov.cz Okresní agrární komora Chomutov
http://www.khk-usti.cz Krajská hospodářská komora Ústí nad Labem
http://www.lesycr.cz Lesy České republiky
http://www.poh.cz Povodí Ohře
http://www.povodi.info Povodí v České republice
http://www.meteopress.cz Počasí
http://www.chmi.cz Český hydrometeorologický ústav
http://www.cuzk.cz Český ústav zeměměřický a katastrální

 

 

ZOOLOGICKÉ ZAHRADY

http://www.zoopark.cz Podkrušnohorský zoopark Chomutov
http://www.zoopraha.cz Zoologická zahrada Praha
http://www.zooplzen.cz Zoologická zahrada Plzeň
http://www.zoodk.cz Zoologická zahrada Dvůr Králové

 

 

ZEMĚDĚLSKÉ ZDROJE

http://www.agroweb.cz Internetový zemědělský portál
http://www.agris.cz Agrární www portál
http://www.agronavigator.cz Ústav zemědělských a potravinářských informací
http://www.agroseznam.cz Agroinformace, agroinzerce, agrozábava

 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE PRO VÝUKU

http://skola.amoskadan.cz Projekt SOŠS a SOU Kadaň - e-learningová výuka AJ a ICT
http://www.nechybujte.cz  Portál českého jazyka - slovník současné češtiny, slovník synonym a antonym, pravidla českého pravoipis 
http://www.botanika.wendys.cz Botanický herbář
http://www.mendelu.cz/arboretum/index.html Botanická zahrada – Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
http://old.mendelu.cz/~agro/af/ Výukové materiály – Jeteloviny, Obilniny, Osevní postupy, Pícninářství, Polní plevele, Výživa rostlin
http://www.neudert.cz/pp/uvod.php Polní plodiny
http://www.neudert.cz/mt/uvod.php Minimalizační technologie
http://www-ldf.mendelu.cz/ldf/ustavy/geologie/index.htm Geologie – přehled a fotodokumentace hornin a minerálů
http://www.savci.upol.cz/savci_uvod.htm Internetová encyklopedie savců
http://www.ewa.cz Katalog odkazů pro vzdělání v zemědělství, lesnictví, přírodě a životním prostředí
http://www.mendelu.cz/user/zooapi/index.html Zoologie a včelařství
http://www.ldf.mendelu.cz/ldf/ustavy/ochrana/uolm_char.htm Ochrana lesa a myslivost
http://www.schok.cz Svaz chovatelů ovcí a koz
http://www.nhkladruby.cz Národní hřebčín Kladruby nad Labem
http://www.napajedlastud.cz Hřebčín Napajedla
http://www.agrokrom.cz/texty/seznam/hlavni_seznam.htm Odborné texty a obrázky pro rostlinou výrobu

 

 


 

Aktualizováno Sobota, 12 Říjen 2013 17:36