Hlavní stránka Projekty
PDF Tisk Email

 

PROJEKT UNIV 3

 

projek1

univ-loga

 

 

Ve druhém pololetí 2011/2012 se škola zapojila do operačního projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost UNIV 3, který organizuje MŠMT ČR ve spolupráci s Evropským sociálním fondem. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj programů dalšího vzdělávání na školách, které přispějí k provázanosti počátečního a dalšího vzdělávání, zejména rekvalifikaci a procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Obsahem projektu je tvorba programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK a vyhlášky 176/2009 Sb. (vznikne 350 modulově uspořádaných programů DV podle standardů NSK, které budou po ukončení projektu sloužit všem subjektům realizujícím DV; programy zpřehlední průběh akreditací a podpoří využívání procesu uznávání výsledků předchozího učení) a dále ověřování procesů uznávání podle zákona č. 179/20069 Sb. (600 ověřování procesu realizovaných v projektu bude sloužit jako zpětná vazba pro tvůrce standardů NSK při jejich dotváření či úpravě, ke zkvalitnění procesů uznávání systematickou přípravou pracovníků a jako východisko pro přípravu metodik pro realizaci uznávání pro ÚP). Cílem projektu je modernizace procesů akreditací – vedle inovace či vytvoření metodik potřebných pro akreditaci rekvalifikačních programů a jejich kontrolu bude v projektu vytvořen elektronický systém pro přijímání žádostí o akreditace.

V projektu UNIV 3 jsou na rozdíl od projektu UNIV 2 KRAJE programy dalšího vzdělávání vytvářeny vždy ve spolupráci dvou kooperujících škol (jedna je garantem a druhá konzultantem) a program DV má celostátní platnost – vytváří se pro danou profesní kvalifikaci v republice pouze jednou.

Činnost pracovníků SOŠS a SOU Kadaň v tomto projektu spočívala ve tvorbě programů dalšího vzdělávání pro dvě profesní kvalifikace:

Dělník ve strojírenské výrobě (23-007-E)

SOŠS a SOU je garantem tohoto programu, pracovní tým školy spolupracoval s kolegy z ISŠ-COP Olomoucká 61, Brno. Program byl vypracován a k 30. 6. 2012 odevzdán na oponenturu krajskému metodikovi projektu a NÚV. Z úrovně kraje je hodnocen jako velmi kvalitní.

Servisní technik klimatizace osobních automobilů (23-53-H)

Garantem tohoto programu je VOŠ a SPŠ automobilní a technická České Budějovice. Pedagogové SOŠS a SOU Kadaň působili jako konzultanti a spolutvůrci.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno Úterý, 01 Leden 2013 19:28